Hřbitovní zplnomocnění

Síla stát se mocnějším, když jste na hřbitově. Technika Hřbitovní manipulace. Variace Environmentální spřízněnosti. Nezaměňovat s Posilováním smrti.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd., když jsou na hřbitově nebo v místech, kde jsou lidé pohřbeni, případně odemykají schopnosti související s příbuzností a posilují stávající schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat potravu ze hřbitova nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

Doporučujeme:  Ouija