Hmotnostní konverze

Moc přeměnit hmotu na energii. Submoc manipulace s hmotou a manipulace s hmotou a energií. Variace zrychlení částic.

Uživatel může transfuzí jakéhokoli vnitřního tělesa hmoty do surové dynamiky protřepat atomy v základní látce pro přechod a projekci molekulární energie jako destruktivní síly.

Doporučujeme:  Archetyp:Aztécké božstvo