Harmony Magic

Kniha míru (Sinbad: Legenda o sedmi mořích) může lidstvu magicky přinést harmonii.

Síla používat magii založenou na harmonii. Forma magie.

Uživatel může využít formu magie, která má co do činění s harmonií. Může použít kouzla, aby Harmonii přivedl k ostatním.

Doporučujeme:  Propulzivní stávka