Geokinetická regenerace

Cornelia Hale (W.I.T.C.H) má schopnost léčit své rány pomocí „tepla země“.

Schopnost regenerace pomocí Země. Technika manipulace se Zemí. Variace Elementální regenerace. Nezaměňovat s Léčením Země.

Uživatel může využít zemi k regeneraci svého těla s množstvím použité zeminy definující rychlost hojení.

Doporučujeme:  Archetyp:Samurai