Fyziologie Žvahlava

Žvahlav, jak jej ilustroval John Tenneil.

Moc používat schopnosti Žvahlava. Variace kryptidní fyziologie.

Uživatel s touto schopností buď je, nebo se může proměnit v Žvahlava, tvora z nesmyslné básně, kterou napsal Lewis Carroll a která je popisována jako bytost s hrozným kousnutím a drápy a velmi obtížně se zabíjí.

Tlachapoud je často popisován jako velká dračí bytost s „kožnatými křídly pterodaktyla a dlouhým šupinatým krkem a ocasem sauropoda“, obvykle s poněkud bizarní nebo děsivou tváří. Nicméně střídmost detailů vyvolala několik rozdílných variací, jak ve vzhledu, tak ve schopnostech. Některé formy Tlachapouda mohou být dokonce fyzickými projevy viny nebo strachu.

Všimněte si, že Žvahlav je báseň, zatímco Žvahlav je tvor sám.

Doporučujeme:  Hořlavé tělní tekutiny