Fyziologie tapírů

Tenuk (Lví stráž) malajský Tapir

Síla používat schopnosti tapírů. Variace savčí fyziologie a neregulované fyziologie.

Uživatel buď je nebo může napodobovat/transformovat do tapírů.

Doporučujeme:  Lamprey Mouth