Fyziologie mimo člověka

Saiyans (Dragon Ball Series) je druh, který sdílí podobné a různorodé síly.

Síla používat rysy a schopnosti ne-člověka. Nezaměňovat s vyšší lidskou fyziologií. Protiklad lidské fyziologie.

Fyziologie uživatele buď je, nebo se může stát typem nelidského tvora. Téměř všichni fyziologové jsou nelidští, a tak přesné schopnosti této síly značně závisí na druhu tvora, kterým jsou. Často mají odlišná těla než lidé, vyžadují více/méně/různé formy výživy, různá množství spánku (pokud existuje), plány cizího těla a další. Přesto mohou být někteří nelidští fyziologové podobní lidem s odlišnostmi, které jsou zcela nefyzické/metafyzické. Téměř o každém fantastickém tvoru, který lze nalézt ve fikci, lze říci, že má nějakou variaci této síly.

Doporučujeme:  Healing Polearm Construction