Fyziologie korálů

Coral Creature (Whats New Scooby Doo?) je živý, vnímající korálový útes.

Síla využívat schopnosti korálů. Technika korálové manipulace. Variace fyziologie anthozoa,

Uživatel s touto schopností buď je, nebo může napodobit / transformovat do korálu, kolonie polypů, které mohou tvořit velké útesy.

Doporučujeme:  Režim laseru