Esoterická radiační manipulace

Esoterická radiační manipulace

The One Below All (Marvel Comics) je původcem mystické třetí formy záření Gama.

Moc manipulovat s esoterickým zářením. Nadpřirozená variace radiační manipulace. Variace esoterické energetické manipulace.

Uživatel může manipulovat s esoterickou stránkou záření se zvláštními vlastnostmi a mystickou povahou. S mistrovstvím může majitel použít esoterický prvek pro různé magické efekty.

Doporučujeme:  Nepodporovaný návrh