Embodiment tvorby

Schopnost stát se ztělesněním stvoření. Variace stvoření a konceptu Embodiment. Protiklad Embodimentu zničení.

Uživatelé se stávají živým ztělesněním stvoření a jsou schopni uvést do existence cokoliv a vše.

Doporučujeme:  Peak Human Endurance