Embodiment snů

Dream of the Endless (Vertigo/DC Comics) je samotným ztělesněním snů.

Schopnost stát se ztělesněním snů. Variace manipulace se sny a konceptuální embodiment.

Uživatelé mají moc být ztělesněním snů a mají úplnou kontrolu nad svými sny a sny druhých. Mohou útočit nebo chránit ostatní ve snech a také do určité míry ovlivňovat reálný svět prostřednictvím snů nebo denních snů. Uživatelé mohou mít v reálném světě malou nebo žádnou moc, ale stále mohou ovlivňovat sny druhých, i když sami nespí. Uživatelé získávají moc ze snů a mohou žít dál ve snech, pokud jsou zabiti v reálném světě.

Doporučujeme:  Fyziologie netopýřího božství