Embodiment kuriozity

Chikage’s Curiosity/Karman (historicky nejsilnější žák Kenichi)

Schopnost stát se ztělesněním zvědavosti. Variace konceptu Embodiment.

Uživatel této moci se stává ztělesněním a zosobněním zvědavosti, touhou dozvědět se nebo vědět o čemkoli; zvídavostí. Uživatel této moci může zvědavostí vyvolávat, manipulovat s ní nebo se jí zmocňovat. Může dokonce měnit svůj vzhled, aby se stal ztělesněním zvědavosti.

Doporučujeme:  Mistrovství fyziky