Ectoplasmic Shield Construction

Ectoplasmic Shield Construction

Danny Fenton/Phantom (Danny Phantom) vytváří Ghost Shield poté, co jeho nemesis Vlad Masters/Plasmius přesměruje jeden ze svých Ghost Ray zpět na něj.

Schopnost vytvářet štíty a objekty podobné štítům z ektoplazmy. Submoc ektokinetických konstrukcí. Variace konstrukce štítů.

Uživatel může sestrojit štíty a objekty podobné štítům z ektoplazmy, aby se mohl bránit.

Doporučujeme:  100% využití svalů