Dirtiness Empowerment

Jackie Tristan (Bleach) používá „špinavé boty“ k extrémnímu zvýšení své vlastní síly

Schopnost získat sílu z nečistoty. Technika manipulace s nečistotami. Variace afinity. Opak posílení čistoty.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd., když přijdou do kontaktu s nečistotami, včetně sebe a ostatních, případně odemykají schopnosti související s příbuzností a posilují stávající schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat výživu z prozpěvování nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

Doporučujeme:  Nature Weaponry