Diligence Empowerment

Síla získávat sílu z píle. Technika manipulace s pílí. Variace posílení ctnosti. Protiklad posílení lenosti.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd. pílí sebe i ostatních, případně odemykají schopnosti související s afinitou a posilují stávající schopnosti. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat z píle výživu nebo dokonce zpomalit či zastavit stárnutí.

Doporučujeme:  Absorpce stínu