Digital Fusion

Phryne (Fractale) se chystá sloučit s digitální životní formou Nessa.

Síla spojit digitální hmotu, objekty nebo životní formy s živými bytostmi. Technika manipulace s daty. Variace fúzionismu.

Uživatel může spojit jakoukoli digitální hmotu nebo životní formu s živými bytostmi, a to buď dočasně, nebo trvale, což umožní, aby se cíl spojil s daty a případně získal vlastnosti dané digitální entity.

Doporučujeme:  Manipulace s očistou