Detekce drahých kamenů

Jako Bůh bohatství dokáže Hádes (Percy Jackson Series) vycítit a přivolat ze země drahokamy.

Schopnost vycítit přítomnost drahokamů ve své blízkosti. Sub-síla manipulace s drahokamy. Variace detekce Země a detekce hmoty.

Uživatelé mohou vycítit přítomnost drahokamů a případně získat podrobné poznatky o drahokamu, který snímají. Mohou určit velikost drahokamů, které snímají, určením množství a toho, zda jsou drahokamy skryté.

Doporučujeme:  Petrifying Gaze