Destruktivní dominium

The Ultimate Nullifier (Marvel Comics)

Schopnost zničit cokoliv a znovu to vytvořit pod vedením uživatele. Variace nadpřirozeného dominia. Kombinace zničení, přetvoření a osobní domény.

Uživatel může zničit a znovu vytvořit cokoliv, včetně celé bytosti, civilizace, galaxie, konceptu, reality, časové osy atd. Začínající končit podle představ uživatele. Mít nadvládu nad vším, co se rozhodne zničit a předělat zpět do existence přesně tak, jak to bylo nebo jako úplně nová verze nebo cokoliv, po čem uživatel touží, může z uživatele udělat extrémně mocné bytosti božské úrovně.

Doporučujeme:  Satelitní manipulace