Destruction Empowerment

Bohyně zkázy Kali

Síla získávat sílu z destrukce. Technika destrukce. Variace afinity a destrukční silové vazby. Protiklad k posílení stvoření.

Uživatelé se stávají silnějšími, rychlejšími, trvanlivějšími atd. destrukcí, případně odemknutím schopností souvisejících s afinitou a posílením stávajících schopností. Někteří uživatelé mohou být schopni čerpat výživu z destrukce nebo dokonce zpomalit nebo zastavit stárnutí.

Doporučujeme:  Stamina Empowerment