Démonická ošklivost

Asmodeus (abrahámovská víra); arcivévoda chtíče a princ pekla

Uživatelé jsou démoni/démonické bytosti, které mají zlovolnou ohavnost, zlo a pokřivenou ohavnost ze svých zlých povah v nich, která se promítá ven na nadpřirozené úrovni, která způsobuje nepřirozené účinky kolem nich a dokonce má různé účinky na jiné entity kolem nich způsobující absolutní strach, šílenství, a dokonce rozklad neživých předmětů.

Na rozdíl od nadpřirozené ošklivosti je tento typ ošklivosti posedlý pouze démony, entitami démonického typu a dokonce někdy i těmi, kteří mají silné démonické dědictví, ale na mnohem slabší úrovni, zatímco nadpřirozená ošklivost je přístupná mnoha bytostem (včetně bytostí mimozemského, monstrózního nebo nedémonického postavení).

Také se podívejte: Zlo z vás dělá ošklivce a Zlo z vás dělá monstrum

Doporučujeme:  Embodiment talentu