Bubble Cutting

Caesar Zeppeli (Jojovo bizarní dobrodružství) pomocí klouzavého řezače bublin.

Schopnost používat bubliny k řezání předmětů. Sub-síla Bubble Attacks. Kombinace řezání vzduchem a řezání vodou. Variace řezání elementů.

Uživatel může promítat bubliny způsobem, který mu umožní proříznout hmotu z dálky. Ačkoli tento útok obvykle prořízne poškození, někteří uživatelé jsou schopni jej zaměřit do jediného bodnutí jako nehmotnou kulku.

Doporučujeme:  Omezení Indukce