Blue Fire Beam Emission

Azula (Avatar: The Last Airbender)

Schopnost vyzařovat paprsky modrého ohně. Sub-power of Blue Fire Attacks. Variace vyzařování ohnivého paprsku.

Uživatel této schopnosti může vysílat silné paprsky složené z koncentrovaného modrého ohně, který může při kontaktu zničit cokoliv.

Tibetský ohnivý meč (Tajné soboty)

Doporučujeme:  Blessed Combat