Aura zbraně

Giriko (Pojídač duší) se svou Vlnovou silou duše dokáže vytvořit auru.

Schopnost obklopit se zbraněmi. Technika manipulace se zbraněmi. Variace efektového pole Projekce a Jiná Aura.

Uživatel se může uvolnit a obklopit se zbraněmi pro obranné a/nebo útočné účely, může se stát téměř nedotknutelným a poskytnout mu různé schopnosti/útoky. Aura může také uživateli poskytnout vylepšené fyzické schopnosti, jako je rychlost, síla a odolnost.

Doporučujeme:  Emise částicového paprsku