Archetyp:Causa Sui

Atum (egyptská mytologie) bylo samo-stvořené božstvo, první bytost, která se vynořila z temnoty a nekonečné vodní propasti, která existovala před stvořením.

Postava je bytost vytvořená sama sebou. Výsledek manipulace s vlastním původem.

Postavy jsou bytosti, jejichž existenci uvedli do skutečnosti spíše oni sami, než kdokoli nebo cokoli jakéhokoli stavu. Díky tomu mají božskou moc a stojí na zenitu stvoření a existence. S touto mocí mohou být zcela osvobozeni od jakékoliv bytosti nebo zákona, Nejvyššího i jiného.

Doporučujeme:  Quill Protrusion