Apokalyptické útoky

Acnologia (Fairy Tail) může svými útoky rozpoutat apokalyptickou sílu.

Schopnost uvolnit/použít apokalyptickou sílu/energii pro různé útoky. Sub-síla manipulace s apokalyptickou silou. Protiklad k primárním silovým útokům. Variace útočných sil.

Uživatel může uvolnit/použít apokalyptické silové/energetické útoky různých tvarů a/nebo intenzit, buď projektované, používané jako součást melee útoků, atd.

Doporučujeme:  Manipulace s časovou existencí