Antihmota Ranged Weaponry

Techtronicon Cannon (Marvel Comics) byl vyvinut v negativní zóně Annihulusem k využití pozitronické energie k vyhlazení hlavního Marvel Universe.

Schopnost provádět útoky antihmoty za použití střelných zbraní jako spojů. Variace střelných energetických zbraní a antihmotových zbraní.

Uživatel může buď použít různé střelecké zbraně, jako jsou praky, luky, děla, kanóny atd., jako spojku pro síly na bázi antihmoty, nebo tyto účinky uvalit na střelecké zbraně, aby je zvýšil, a způsobil tak extrémní poškození pozitivní hmoty nebo temné hmoty.

Doporučujeme:  Darkness Wave Emission