Alchemy Creation

Berthold Hawkeye (Fullmetal Alchemist) je tvůrcem plamenné alchymie Roye Mustanga.

Moc vytvářet alchymii. Submoc manipulace s alchymií. Kombinace vědecké tvorby a magické tvorby.

Uživatel je schopen vytvářet zcela nové formy alchymie nebo vytvářet alchymii samotnou, včetně vytváření/navrhování vlastních pravidel, omezení, maximálních potenciálů, tabu a všeho ostatního, co je pro novou formu alchymie, kterou vytvořil, nezbytné.

Doporučujeme:  Mistrovství čištění