Adaptace proti predátorovi

Smraďoch (Stuart Little 3: Call of the Wild) odhání Bestii.

Síla ovládat schopnosti proti predátorům. Submoc fyziologie kořisti. Variace přirozených sil.

Uživatel buď má nebo může vyvinout adaptace proti predátorům, mechanismy vyvinuté během evoluce, které pomáhají kořistním organismům v jejich neustálém boji proti predátorům. V celé zvířecí říši se vyvíjely adaptace pro každou fázi tohoto boje, konkrétně tím, že se vyhýbají odhalení, odvracejí útok, brání se nebo unikají, když jsou chyceni.

Doporučujeme:  Ovoce / zelenina Magic