Absorpce vlny

Solty (Solty Rei) dokáže absorbovat vibrační vlny a přesměrovat je pro různé účely.

Síla absorbovat vlny a nějakým způsobem je využívat. Sub-síla manipulace s vlnami. Variace absorpce energie.

Doporučujeme:  Duplikace Absorpce