Absolute Mind

Kree Supreme Intelligence (Marvel Comics) disponuje nezměrnou inteligencí, všemi známými psionickými schopnostmi a dokonce i silou deformovat realitu.

Moc vlastnit neomezené mentální atributy a schopnosti. Submoc absolutního stavu. Technika mentální manipulace. Absolutní verze Vylepšené mysli. Opak Absolutního těla. Nezaměňovat s Všemohoucí myslí nebo Pinnacle myslí.

Psychické atributy, schopnosti a schopnosti uživatele jsou na absolutním vrcholu, nekonečně nadřazené všem ostatním bytostem v jejich vesmíru, dokonce i těm s nejvyšší úrovní Nadpřirozené mysli.

Uživatel disponuje absolutními mentálními schopnostmi, které mu umožňují dosahovat výkonů, které nedokáže pochopit nebo napodobit prakticky žádná jiná bytost. Mezi příklady patří schopnost zapamatovat si vše/cokoliv, na co narazil, a vybavit si to s neomylnou přesností, bez ohledu na to, jak je to složité nebo nepochopitelné, naučit se a zvládnout cokoli a okamžitě to s děsivou zběhlostí aplikovat, mít nekonečnou mozkovou kapacitu schopnou pochopit vše/cokoliv, na co se zadíval, a být vysoce odolný nebo imunní vůči silám, které ovlivňují a zahrávají si s myslí bytosti.

Doporučujeme:  Korupce Solidifikace