Zjištění ceny

Proces zjišťování ceny (nazývaný také mechanismus zjišťování ceny) je proces určování ceny aktiva na trhu prostřednictvím interakce kupujících a prodávajících.

Zjišťování cen se liší od oceňování. Proces zjišťování ceny zahrnuje kupující a prodávající, kteří v daném okamžiku dospějí k transakční ceně za konkrétní položku. Zahrnuje následující:

Na dynamickém trhu dochází k průběžnému zjišťování cen. Cena někdy klesne pod průměr doby trvání a někdy průměr překročí v důsledku šumu způsobeného nejistotami.

Zjišťování cen obvykle pomáhá zjistit přesnou cenu komodity nebo akcie společnosti. Zjišťování cen se používá na spekulativních trzích, které ovlivňují obchodníky, výrobce, vývozce, zemědělce, majitele ropných vrtů, rafinérie, vlády, spotřebitele a spekulanty.

Doporučujeme:  LucasArts