Zeptejte se

Navigace: (editovat)

Očekává se, že se vaše společnost v příštím roce zdvojnásobí z 500 000 na 1 000 000 dolarů. Všimněte si, že čistá aktiva zůstanou na úrovni 50 % tržeb. Vaše firma bude mít 9procentní výnos z celkových tržeb. Vypočítejte zůstatek nebo schodek peněžních prostředků na konci roku. Vycházejte z počátečních peněžních prostředků, odečtěte přírůstek aktiv (rovnající se 50 procentům nárůstu tržeb) a přičtěte zisk. zde vložte neformátovaný text.

Doporučujeme:  Peněžní tok z investování aktivit