Zeptejte se na cenu

Poptávková cena, nazývaná také nabídková cena, nabídka, poptávková cena nebo jednoduše poptávka, je cena, kterou prodávající uvádí, že za zboží přijme.

Prodávající může uvedenou nabídkovou cenu kvalifikovat jako pevnou nebo k jednání. Pevná znamená, že prodávající říká, že cenu nezmění. Vyjednatelná znamená, že prodávající vyzývá potenciálního kupujícího, aby se ho pokusil přesvědčit ke snížení ceny.

V pojmech poptávka a nabídka se na rozdíl od termínu nabídková cena používá termín poptávková cena. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou se nazývá spread.

V kontextu obchodování s akciemi na burze je poptávková cena nejnižší cenou, kterou je prodávající akcie ochoten akceptovat za akcii dané akcie. U mimoburzovních akcií je poptávková cena nejlepší kótovaná cena, za kterou je tvůrce trhu ochoten danou akcii prodat.

U podílových fondů je nabídkovou cenou čistá hodnota aktiv plus případné prodejní poplatky. Říká se jí také poptávaná cena nebo nabídková cena nebo ask.

Poptávková cena je nejnižší cena, kterou je prodávající komodity ochoten za tuto komoditu přijmout.

V aukcích je poptávaná cena cenou rezervační. Některé aukce takovou cenu nemusí mít. Tato cena je minimální cena, na kterou prodávající za prodávaný předmět přistoupí.

Doporučujeme:  Niue 1 dolarová mince