Zásoby domu

Termínem „house stock“ se obvykle označují akcie, které vedení makléřské firmy nařídilo všem makléřům, kteří pro ni pracují, propagovat. Makléřská firma nebo její majitelé mohou z prodeje domácích akcií získat nezveřejněný zisk.
Obecně, pokud byste se mohli podívat na držení akcií
všech klientů makléřské společnosti, téměř všichni klienti
by drželi sadu domácích akcií.
Domácí akcie se od penny stock liší tím, že jejich cena může
být v běžném cenovém rozpětí akcií s velkou tržní kapitalizací.

Doporučujeme:  Měsíční máta