Zájem o hlasování

Hlasovací zájem se liší od ekonomického zájmu. Ekonomické podíly zahrnují všechny typy a formy investičních nástrojů, které by podnik, do něhož bylo investováno, mohl vydat nebo být jejich smluvní stranou, včetně majetkových cenných papírů, finančních nástrojů s charakteristikou vlastního kapitálu, závazků nebo obojího, dlouhodobých dluhů a jiných ujednání o financování dluhu, leasingu a smluvních ujednání, jako jsou smlouvy o správě, smlouvy o poskytování služeb nebo licence na duševní vlastnictví.

Vlastnictví více než 50 % akcií s hlasovacím právem obecně dává právo kontroly a konsolidace. Ve zvláštních případech je kontrola možná i bez nutnosti vlastnit více než 50 % akcií s hlasovacím právem. Například, pokud se na tom akcionáři dohodnou, mohou předat kontrolu vybranému vlastníkovi, který vlastní mnohem méně akcií (například v případě dvou ropných společností, skupiny MOL a společnosti INA – Industrija nafte).

Společnost ABC vydává 1 000 000 kmenových akcií a 500 000 prioritních akcií v oběhu.
Společnost XYZ koupí 700 000 akcií s hlasovacím právem a 100 000 prioritních akcií.
Podíl společnosti XYZ na hlasovacích právech je tedy (700 000/1 000 000) = 70 % a její ekonomický podíl je (800 000/1 500 000) = 53,33 %.

Doporučujeme:  Účtování podle tržní hodnoty