Žádný oběd zdarma s mizivým rizikem

No free lunch with vanishing risk (NFLVR) je argumentem bez arbitráže. Bezplatný oběd s mizivým rizikem máme tehdy, pokud využitím posloupnosti krotkých samofinancujících portfolií, která konvergují k arbitrážní strategii, můžeme aproximovat samofinancující portfolio (tzv. bezplatný oběd s mizivým rizikem).

Matematická reprezentace[]

Pro semimartingový model S platí, že strategie je přípustná, pokud je trhem povolena. Pak definujme . O S se říká, že nesplňuje podmínky free lunch s mizivým rizikem, jestliže takové, že je uzávěrem C v normové topologii .

Základní věta o oceňování aktiv[]

Pokud je S semimartingalem s hodnotami v, pak S neumožňuje oběd zdarma s mizivým rizikem tehdy a jen tehdy, pokud existuje ekvivalentní martingalová míra taková, že S je sigma-martingalem podle .

Doporučujeme:  Britská mince v hodnotě 50 pencí