Wash trade

„Wash trade“ (nezaměňovat s „wash sale“) je nezákonná forma manipulace s akciemi, při níž investor současně prodává a nakupuje akcie, aby uměle zvýšil objem obchodování, a tím i cenu akcií.

Komise pro cenné papíry Spojených států definuje „wash trade“ jako „transakci s cennými papíry, při které nedochází ke změně skutečného vlastnictví cenného papíru“.

Doporučujeme:  The Return