Výnos z pohodlí

Výhodný výnos je úprava nákladů na carry ve vzorci pro nearbitrážní oceňování forwardových cen na trzích s obchodními omezeními.

Nechť je forwardová cena aktiva s počáteční cenou a splatností . Předpokládejme, že je to průběžně skládaná úroková sazba za jeden rok. Pak by vzorec pro stanovení nearbitrážní ceny měl být následující

Tento vztah však na většině komoditních trhů neplatí, částečně kvůli neschopnosti investorů a spekulantů krátit podkladové aktivum, . Místo toho existuje korekce vzorce pro stanovení ceny forwardové komodity daná výhodným výnosem. Z toho vyplývá, že

Díky tomu je možné pozorovat zpětný pohyb.

Obchodník zjistil, že cena šestiměsíčního () futures kontraktu na zlato (F) je 1 300 USD za trojskou unci, zatímco spotová cena (S) je 1 371 USD za trojskou unci. Výpůjční úroková sazba (nesložená) pro 6měsíční půjčku () je 3,5 % ročně a náklady na skladování zlata jsou zanedbatelné (0 %). Protože víme, že máme vztah:

Jaký je pohodlný výnos implikovaný cenou futures?

Z výše uvedeného vzorce vyčleníme pohodlný výnos () a získáme:

(ročně, nesložené)

Pro informaci, pokud bychom měli průběžně skládanou šestiměsíční výpůjční úrokovou sazbu a pokud bychom hledali průběžně skládaný výnos z výhodnosti, měli bychom vzorec:

Výhodný výnos by tedy byl následující:

(ročně, průběžně skládané)

Proč by měl existovat pohodlný výnos?[]

Uživatelé spotřebního aktiva mohou získat výhodu z fyzického držení aktiva (jako zásoby) před T (splatností), kterou nezískají z držení termínového kontraktu. Mezi tyto výhody patří možnost profitovat z dočasného nedostatku a možnost udržet výrobní proces v chodu.

Jedním z hlavních důvodů, proč se objevuje, je dostupnost zásob a skladových zásob dané komodity. Každý, kdo vlastní zásoby, má možnost volby mezi dnešní spotřebou a investicí do budoucna. Racionální investor si vybere výsledek, který je pro něj nejlepší.

Doporučujeme:  Index skutečné pevnosti

Pokud jsou zásoby vysoké, naznačuje to očekávaný relativně nízký nedostatek komodity v současnosti ve srovnání s určitou dobou v budoucnosti. V opačném případě by investor nevnímal, že je výhodné držet zásoby, a proto by své zásoby prodal. Proto by očekávané budoucí ceny měly být vyšší než v současnosti. Futures nebo forwardové ceny aktiva by pak měly být vyšší než současná spotová cena, . Z výše uvedeného vzorce vyplývá pouze to, že .

Zajímavá argumentace se objevuje, když jsou zásoby nízké. Když jsou zásoby nízké, očekáváme, že nedostatek je nyní větší než v budoucnu. Na rozdíl od předchozího případu nemůže investor nakoupit zásoby, aby nahradil dnešní poptávku. V jistém smyslu si investor chce vypůjčit zásoby z budoucnosti, ale nemůže. Proto očekáváme, že budoucí ceny budou nižší než dnešní, a tedy že . Z toho vyplývá, že .

Výnos z pohodlí je tedy nepřímo úměrný úrovni zásob.