Výkup

Ve financích je odkup investiční transakce, při níž se získává vlastnický podíl ve společnosti nebo většinový podíl akcií společnosti. Nabyvatel tak „vykoupí“ současné držitele vlastního kapitálu cílové společnosti. Součástí odkupu je často i odkoupení nesplaceného dluhu cílové společnosti, který nabyvatel označuje jako „převzatý dluh“.

Tento pojem se může vztahovat obecněji na nákup všech práv jedné strany druhou stranou v souvislosti s probíhající transakcí mezi oběma stranami. Například:

Doporučujeme:  Jihosúdánská mince v hodnotě 1 libry