Výbor pro regulaci kapitálových trhů

Výbor pro regulaci kapitálových trhů je nezávislá a nestranická výzkumná organizace, která se řídí pravidly 501(c)(3) a jejímž cílem je zlepšit regulaci kapitálových trhů v USA.

Členy výboru je 27 vedoucích představitelů z řad investorů, podnikatelů, finančníků, právníků, účetních a akademiků. Spolupředsedy výboru jsou Glenn Hubbard, děkan Columbia Business School, a John L. Thornton, předseda Brookings Institution. Ředitelem výboru je profesor Hal S. Scott, profesor Nomury a ředitel Programu mezinárodních finančních systémů na Harvard Law School. Výzkum Výboru týkající se regulace amerických kapitálových trhů poskytuje tvůrcům politik nestranný empirický základ pro veřejnou politiku.

Globální finanční krize: Plán regulační reformy

Výbor si na základě ročního pozorování a výzkumu finanční krize stanovil čtyři zásadní cíle, které jsou dále rozděleny do 57 konkrétních doporučení. Tyto čtyři cíle jsou:

Plán finanční reformy

V 37stránkovém dopise předsedovi Doddovi, řadovému členovi Shelbymu, předsedovi Lincolnovi a řadovému členovi Chamblissovi CCMR zhodnotila všechny hlavní prvky návrhů finanční reformy, které vzešly ze senátních výborů, ale zaměřila se zejména na čtyři oblasti, které je třeba řešit kompromisem:

Doporučujeme:  Stop Team Go