Výbor evropských regulátorů cenných papírů

Výbor evropských regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) byl nezávislý výbor evropských regulátorů trhů s cennými papíry v rámci Lamfalussyho procesu, který byl zřízen Evropskou komisí 6. června 2001.

Úkolem tohoto výboru bylo

Dalšími výbory třetí úrovně v Lamfalussyho procesu byly Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS) a Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS).

Od 1. ledna 2011 byl CESR nahrazen Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), který je součástí Evropského systému finančního dohledu.

Doporučujeme:  Strategie dynamického investování Tuccille