Úřad pro hlášení cen opcí

Úřad pro hlášení cen opcí (OPRA) poskytuje prostřednictvím prodejců tržních údajů informace o posledním prodeji a aktuální kotace opcí od výboru účastnických burz, který je určen jako Úřad pro hlášení cen opcí.

OPRA je plán národního tržního systému, který upravuje proces, jímž se shromažďují, konsolidují a šíří údaje o opčním trhu od zúčastněných burz.

Získávání a distribuce tržních dat[]

Společnost Securities Industry Automation Corporation (SIAC) shromažďuje informace o posledním prodeji a kotacích z každé z účastnických burz. SIAC pak tyto údaje konsoliduje a předává schváleným prodejcům.

Technologická infrastruktura[]

Za systémy a sítě OPRA odpovídá SIAC. Správcem OPRA je společnost CBOE.

Významným ukazatelem úrovně dat na trhu opcí jsou zprávy za sekundu (MPS). Zprávy za sekundu jsou právě počtem zpráv (tj. údajů o opčních obchodech a kotacích), které opční burzy nahlásí OPRA během dané sekundy obchodního dne.

údajů od počátku 90. let minulého století dramaticky roste a očekává se, že do konce roku 2008 překročí jeden milion MPS, jak ukazuje následující tabulka.

Komentátoři se domnívají, že tento nárůst má tři základní příčiny:

Míra přenosu dat OPRA MPS je více než 60krát vyšší než na akciovém trhu a data o opcích představují více než 75 % všech tržních dat.

Doporučujeme:  Zairská mince 5 likut