Upisovací smlouva

V investičním bankovnictví je smlouva o upsání cenných papírů smlouvou mezi upisovatelem a emitentem cenných papírů.

Nejčastější jsou následující typy upisovacích smluv:

Stand-by underwriting, známý také jako přísný underwriting nebo staromódní underwriting, je forma pojištění akcií: emitent uzavře s upisovatelem smlouvu o nákupu akcií, které se emitentovi nepodařilo prodat na základě úpisu akcií a žádostí akcionářů.

Doporučujeme:  Flexstee Industries