Tvůrce trhu

Tvůrce trhu je společnost nebo jednotlivec, který kótuje nákupní i prodejní cenu finančního nástroje nebo komodity držené na skladě v naději, že dosáhne zisku z rozpětí mezi nabídkou a poptávkou nebo z obratu.

Většina firem obchodujících s devizami je tvůrci trhu a stejně tak mnoho bank. Tvůrce trhu prodává svým klientům a nakupuje od nich a za službu poskytování likvidity, snižování transakčních nákladů a usnadňování obchodování je odměňován prostřednictvím cenových diferenciálů.

Většina burz funguje na bázi „matched bargain“ nebo „order driven“. Když se nabídková cena kupujícího setká s nabídkovou cenou prodávajícího nebo naopak, systém burzy pro párování objednávek rozhodne, že byl uzavřen obchod. V takovém systému nemusí existovat žádní určení nebo oficiální tvůrci trhu, ale tvůrci trhu přesto existují.

Ve Spojených státech mají mimo jiné New York Stock Exchange (NYSE) a American Stock Exchange (AMEX) určené tvůrce trhu, dříve známé jako „specialisté“, kteří působí jako oficiální tvůrci trhu pro daný cenný papír. Tvůrci trhu zajišťují požadované množství likvidity na trhu s cennými papíry a přebírají druhou stranu obchodů, pokud dojde ke krátkodobé nerovnováze mezi nákupem a prodejem v příkazech zákazníků. Na oplátku jsou specialistovi poskytovány různé informační výhody a výhody při provádění obchodů.

Na jiných amerických burzách, především na burze NASDAQ, působí několik konkurenčních oficiálních tvůrců trhu s cennými papíry. Tito tvůrci trhu jsou povinni udržovat během burzovních hodin oboustranné trhy a jsou povinni nakupovat a prodávat za své zobrazené nabídky a poptávky. Obvykle nezískávají takové obchodní výhody jako specialista, ale některé z nich mají, například možnost naked shortovat akcie, tj. prodávat je bez zapůjčení. Ve většině situací se do naked shortingu mohou zapojit pouze oficiální tvůrci trhu. Nedávné změny pravidel výslovně zakázaly naked shorting tvůrcům trhu s opcemi.

Doporučujeme:  Soos Ramirez

V říjnu 2008[aktualizace] bylo v USA více než dva tisíce tvůrců trhu a v Kanadě přes sto.

Na Londýnské burze cenných papírů (LSE) působí oficiální tvůrci trhu pro mnoho cenných papírů. Některé členské firmy LSE na sebe berou povinnost vždy vytvářet obousměrnou cenu každé z akcií, s nimiž tvoří trh. Jejich ceny se zobrazují v systému SEAQ (Stock Exchange Automated Quotation) a jsou to právě oni, kdo obvykle jedná s makléři, kteří jménem klientů nakupují nebo prodávají akcie.

Zastánci oficiálního systému tvorby trhu tvrdí, že tvůrci trhu zvyšují likviditu a hloubku trhu tím, že na určitou dobu zaujmou krátkou nebo dlouhou pozici, čímž na sebe berou určité riziko výměnou za možnost malého zisku. Na LSE lze vždy nakupovat a prodávat akcie: každá akcie má vždy alespoň dva tvůrce trhu a ti jsou povinni obchodovat.

Naproti tomu na menších trzích řízených objednávkami, jako je JSE Securities Exchange, může být obtížné určit nákupní a prodejní ceny i malého balíku akcií, které nemají jasnou a okamžitou tržní hodnotu, protože na tabuli objednávek často nejsou žádní kupující ani prodávající.

Neoficiální tvůrci trhu mohou volně působit na trzích řízených objednávkami nebo na LSE. Nemají povinnost vždy vytvářet obousměrnou cenu, ale nemají ani tu výhodu, že s nimi musí každý jednat.

Příklady tvůrců trhu ve Spojeném království od Dne velkého třesku: Peel Hunt LLP, Winterflood Securities, Liberum Capital, Shore Capital, Fairfax IS a Altium Securities.

Před velkým třeskem měli jobbeři výhradní právo na tvorbu trhu na LSE.

Frankfurtská burza provozuje systém tvůrců trhu jmenovaných kótovanými společnostmi. Těm se říká „určení sponzoři“. Určení sponzoři zajišťují vyšší likviditu tím, že uvádějí závazné ceny pro nákup a prodej akcií. Největším tvůrcem trhu podle počtu mandátů v Německu je společnost Close Brothers Seydler.

Doporučujeme:  Mince Jalisco v hodnotě 1 peso (1935)

Jak tvůrce trhu vydělává peníze

Tvůrce trhu se snaží vydělat peníze tím, že nakupuje akcie za nižší cenu, než za jakou je prodává, nebo prodává akcie za vyšší cenu, než za jakou je zpětně nakupuje. Obvykle může vydělávat jak na rostoucích, tak na klesajících trzích tím, že využije rozdílu mezi cenami „bid“ a „offer“.

Tvůrci trhu s akciemi také dostávají od sítí elektronických komunikací (ECN) slevy na likviditě za každou akcii, která je prodána nebo nakoupena z každé zveřejněné nabídky nebo poptávky. Naopak obchodníkovi, který odebírá likviditu z nabídky nebo poptávky zveřejněné v ECN, je účtován poplatek za odebrání této likvidity.