Tržní portfolio

Tržní portfolio je portfolio složené z váženého součtu všech aktiv na trhu s váhami v poměru, v jakém se na trhu vyskytují, s nutným předpokladem, že tato aktiva jsou nekonečně dělitelná.

Kritika Richarda Rolla (1977) uvádí, že se jedná pouze o teoretický koncept, neboť vytvoření tržního portfolia pro investiční účely v praxi by nutně muselo zahrnovat všechna možná dostupná aktiva, včetně nemovitostí, drahých kovů, sbírek známek, šperků a všeho, co má nějakou hodnotu, neboť teoretickým trhem je myšlen světový trh. V důsledku toho investoři v praxi používají zástupné ukazatele trhu (například FTSE100 ve Velké Británii, DAX v Německu nebo S&P500 v USA). Rollova kritika uvádí, že tyto zástupné ukazatele nemohou přesně reprezentovat celý trh.

Koncept tržního portfolia hraje důležitou roli v mnoha finančních teoriích a modelech, včetně modelu oceňování kapitálových aktiv, kde je jediným fondem, do kterého musí investoři investovat, doplnit pouze bezrizikovým aktivem v závislosti na postoji každého investora k riziku.

Doeswijk, Lam a Swinkels (2012) tvrdí, že portfolio průměrného investora obsahuje důležité informace pro účely strategické alokace aktiv. Toto portfolio ukazuje relativní hodnotu všech aktiv podle davu na trhu, což lze interpretovat jako referenční hodnotu nebo optimální portfolio pro průměrného investora. Autoři určují tržní hodnoty akcií, soukromých akcií, nemovitostí, dluhopisů s vysokým výnosem, rozvíjejících se dluhopisů, nestátních dluhopisů, státních dluhopisů, dluhopisů vázaných na inflaci, komodit a hedgeových fondů. Pro tento rozsah aktiv odhadují investované globální tržní portfolio pro období 1990-2011. Pro hlavní kategorie aktiv akcie, nemovitosti, nevládní dluhopisy a státní dluhopisy rozšiřují období na roky 1959-2011.

Doporučujeme:  Moldavská bankovka v hodnotě 1000 měďáků