TRIN (finance)

TRIN neboli Armsův index, který v 70. letech 20. století vyvinul Richard Arms, je krátkodobý ukazatel technické analýzy obchodování na burze založený na datech Advance-Decline. Název je zkratkou pro TRading INdex. Index se vypočítává následujícím způsobem:

Index se vypočítává na základě počtu obchodovaných akcií, nikoli jejich hodnoty v dolarech. Proto vysoce obchodovaná akcie s nízkou cenou akcie ovlivní index více než stejný dolarový objem obchodovaný u akcie s vyšší cenou.

Doporučujeme:  Index relativní pevnosti