Švýcarská bankovka 200 franků

Kinegram, mikrotisk, bezpečnostní vlákno, sériové číslo, speciální inkoust, vodoznaky

Diablerets, Ženevské jezero, rukopis

Bankovka v hodnotě 200 franků je jednou ze šesti bankovek, které Švýcarsko v současnosti vydává. Poprvé byla vytištěna v roce 1996 a v oběhu je od 1. října 1997. Původně byla vytvořena jako náhrada za bankovku 500 franků, jejíž poslední série byla stažena z oběhu v roce 2000 a v roce 2020 bude zastaralá. Druhá série bankovky v hodnotě 200 franků byla původně plánována na rok 2012, ale nyní Švýcarská národní banka, oficiální orgán vydávající měnu Švýcarska, předpokládá, že bude vydána již v roce 2015.

Bankovka osmé série (1997 – současnost)

Averzní strana vzorové bankovky

Vydávání osmé série bankovek ve švýcarských francích bylo zahájeno v roce 1995 zavedením nově revidované bankovky v hodnotě 50 franků. První bankovka v hodnotě 200 franků byla vytištěna v roce 1996, ale do oběhu byla vydána až 1. října 1997. Od té doby se ukázala být úspěšnější než bankovka s vyšší nominální hodnotou 500 franků, kterou měla nahradit. Stejně jako všechny ostatní bankovky osmé série ji navrhl švýcarský výtvarník Jörg Zintzmeyer (1947-2009). Bankovka v hodnotě 200 franků má vertikální orientaci a její rozměry jsou 170 mm na šířku a 74 mm na výšku. Její hlavní barva je popisována jako hnědá, ale objevují se na ní i prvky žluté, modré a bílé barvy. V levé dolní části lícní strany je vyobrazen Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), francouzsky mluvící švýcarský spisovatel, který působil na počátku až v polovině 20. století. Nad spodní částí podobizny je umístěn hmatem vnímatelný čtvercový vzor, který umožňuje nevidomým a slabozrakým rozpoznat hodnotu. Nad obrázkem na levé straně bankovky je čtyřikrát speciálním inkoustem napsána nominální hodnota „200“. Tyto hodnoty odpovídají svým umístěním tabulkám „E“, „F“, „G“ a „H“, které probíhají levou částí bankovky. Vpravo od obrázku je černým inkoustem vertikálně vytištěn francouzský text „BANQUE NATIONALE SUISSE“ (česky „Švýcarská národní banka“), který je zase vpravo lemován italským textem „BANCA NAZIONALE SVIZZERA“ (což znamená totéž co francouzský text) vyvedeným modrým inkoustem ve stejném směru. Přímo nad vyobrazením Charlese-Ferdinanda Ramuze jsou čtyři prvky Kinegramu. Na jednom z nich je zcela vlevo zobrazen švýcarský kříž ze státní vlajky Švýcarska, na jednom je zkratka „BNS“ pro Švýcarskou národní banku, kterou používají francouzsky, italsky a romsky mluvící lidé, a na dalším je zkratka „SNB“, kterou používají anglicky a německy mluvící lidé. Když se oba posledně jmenované Kinegramy zobrazí v nakloněné poloze, zviditelní se jejich označení. U záložky „A“ na boku bankovky je hodnota vytištěna průhlednou barvou, u záložky „B“ je to vodoznak, u záložky „C“ je napsána hlubotiskem a u záložky „D“ perforovanou barvou. V levém horním rohu bankovky je vyobrazen Charles-Ferdinand Ramuz při práci. Vedle něj je v bíle podbarvené ploše švýcarský kříž a svisle vytištěný nápis „Charles Ferdinand Ramuz 1878-1947“. Francouzská hodnota „Deux Cents Francs“ (česky „Dvě stě franků“) je napsána svisle černým inkoustem při pravém okraji bankovky, vpravo od ní je ve stejném směru modrým inkoustem napsán italský text stejného významu „Duecento Franchi“. Vedle francouzské hodnoty je vytištěn text „Les billets de banque sont protégés par le droit penal.“ a vedle italské hodnoty jsou napsána slova „Le banconote sono protette dal diritto penale.“; obojí se do češtiny překládá jako „Bankovky jsou chráněny trestním právem“. Hodnota bankovky je opět vytištěna v pravém horním rohu jako „200“.

Doporučujeme:  Správa dluhu

Reverzní strana vzorové bankovky

Po oficiálním představení subjektu tuto zprávu odstraňte.

V roce 2005 vyzvala Švýcarská národní banka dvanáct umělců, aby předložili návrhy na devátou sérii švýcarských bankovek, jejíž vydání bylo původně plánováno na rok 2010, ale po dvojím odložení je nejbližším plánovaným datem rok 2015. Původně byly vybrány návrhy Manuela Krebse, ale po nesouhlasu veřejnosti byly místo nich vybrány návrhy Manuela Pfrundera, který se umístil na druhém místě. Stejně jako bankovka poprvé vydaná v roce 1997 bude mít hnědou barvu. Očekává se, že nová bankovka bude vyrobena ze směsi polymeru a papíru a bude měřit 151 mm na výšku a 70 mm na šířku.

1⁄10 unze – ¼ unze – ½ unze – 1 unze – 5 unze – 12 unze – ₠1 – ₠5 – 1 ceros – 2 ceros – 5 ceros – 10 ceros – 20 ceros – 50 ceros – 1 europ – 2 europ – 5 europ – 1 silbertaler – 20 rond