Svíčková forma

Svíčkový vzor je v technické analýze pohyb cen graficky znázorněný na svíčkovém grafu, který podle některých názorů dokáže předpovědět určitý pohyb na trhu. Rozpoznání obrazce je subjektivní a programy, které se používají pro tvorbu grafů, se musí spoléhat na předem definovaná pravidla pro přiřazení obrazce. Existuje 42 rozpoznaných vzorů, které lze rozdělit na jednoduché a složité.

Tvorba svícnu[]

Svícny jsou grafickým znázorněním cenových pohybů za dané časové období. Běžně jsou tvořeny otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací cenou finančního nástroje.

Pokud je otevírací cena vyšší než zavírací cena, vykreslí se vyplněný (obvykle červený nebo černý) svícen.

Pokud je zavírací cena vyšší než otevírací cena, pak se obvykle zobrazí zelený nebo dutý svícen (bílý s černým obrysem).

Vyplněná nebo dutá část svíčky se nazývá tělo nebo skutečné tělo a může být dlouhá, normální nebo krátká v závislosti na jejím poměru k čarám nad nebo pod ní.

Čáry nad a pod nimi, známé jako stíny, chvosty nebo knoty, představují nejvyšší a nejnižší cenové rozpětí v rámci určitého časového období. Ne všechny svícny však mají stíny.

Doporučujeme:  Poskytování cenných papírů