Standard globální odvětvové klasifikace

Globální klasifikační standard odvětví (GICS) je odvětvová taxonomie vyvinutá společnostmi MSCI a Standard & Poor’s (S&P) pro použití globální finanční komunitou. Struktura GICS se skládá z 10 sektorů, 24 průmyslových skupin, 68 průmyslových odvětví a 154 dílčích odvětví, do kterých společnost S&P zařadila všechny významné veřejné společnosti. Systém je podobný klasifikační struktuře ICB (Industry Classification Benchmark), kterou udržují Dow Jones Indexes a FTSE Group.

GICS se používá jako základ pro indexy finančních trhů S&P a MSCI, v nichž je každá společnost zařazena do dílčího odvětví a odpovídajícího průmyslu, průmyslové skupiny a sektoru podle definice její hlavní podnikatelské činnosti.

„GICS“ je registrovaná ochranná známka společnosti McGraw-Hill a v současné době je přidělena společnosti S&P.

Doporučujeme:  Arthur Reeves (DC animovaný vesmír)