Spinning top (svíčková formace)

Spinning top je japonský svíčkový vzor s krátkým tělem uprostřed dvou dlouhých knotů. Točící se vrchol naznačuje situaci, kdy za dané časové období nezvítězili ani kupující, ani prodávající, protože trh uzavřel relativně beze změny oproti místu, kde otevřel; trh je nerozhodný, pokud jde o jeho trend. Horní a dolní dlouhé knoty nám však říkají, že v určitém časovém období, které svíčka představuje, měli navrch jak kupující, tak prodávající. Když se po vzestupu nebo poklesu trhu vytvoří rotující vrchol, může to být známkou očekávaného obratu, protože nerozhodnost na trhu představuje, že kupující ztrácejí hybnost, když k tomu dojde po vzestupném trendu, a prodávající ztrácejí hybnost po klesajícím trendu.

Doporučujeme:  Tržní hodnota